Wydruki kosztorysów w formacie PDF

Aby otrzymać wydruk kosztorysu w formacie PDF konieczne jest zainstalowanie "wirtualnej drukarki". Sugerujemy korzystanie z wirtualnej drukarki Bullzip PDF Printer.

Po zainstalowaniu Bullzip PDF Printer będziesz mógł robić wydruki PDF nie tylko kosztorysów, ale także wydruki w wielu innych programach. Szczególnie przydatne może się to okazać przy potrzebie publikacji kosztorysu w Internecie lub do przesyłania wydruków poprzez pocztę e-mail dla osób nieposiadających zainstalowanego programu Rodos 2010.

Skąd pobrać pliki instalacyjne programów Ghostscript i Bullzip PDF Printer

Program Bullzip PDF Printer wymaga zainstalowania w systemie Windows programu Ghostscript, którego wersję instalacyjną (plik gs860w32.exe lub gs860w64.exe dla systemów Windows 8, 7 oraz Vista 64-bit) znajdziesz:
Instalator programu Bullzip PDF Printer znajdziesz natomiast:
 • w dziale Pobierz na stronie internetowej firmy KOPRIN,
 • na stronie internetowej producenta Bullzip.


Przebieg instalacji programów Ghostscript i Bullzip PDF Printer

Zanim rozpoczniesz instalację programu Bullzip PDF Printer, zainstaluj w systemie program Ghostscript. W tym celu kliknij dwukrotnie na ikonę pliku gs860w32.exe. Zostanie uruchomiony instalator, który przeprowadzi Cię przez procedurę instalacji. Wynikiem prawidłowego przebiegu instalacji będzie pojawienie się skrótów do programu Ghostscript w menu Start systemu operacyjnego Windows.

Uwaga dla systemu Windows 8, 7 oraz Vista 64-bit
W systemach operacyjnych Windows 8, 7 oraz Vista 64-bit należy zainstalować program Ghostscript w wersji dla systemów 64-bitowych (plik gs860w64.exe).

Instalacja programu do generowania wydruków PDF odbywa się tak samo jak standardowa instalacja programów w systemie Windows.
Kliknij dwukrotnie plik wykonawczy BullzipPDFPrinter3.0.exe. Wybierz wersję językową programu. Uruchomi się instalator, który przeprowadzi Cię przez procedurę instalacji. Efektem prawidłowej instalacji będzie pojawienie się programu Bullzip PDF Printer w menu Start systemu operacyjnego Windows oraz w polu wyboru drukarki wszystkich programów, z których możliwy jest wydruk.

Jak wydrukować kosztorys do PDF

 1. Kliknij ikonę [Drukuj], na panelu Wydruk kliknij przycisk Drukarka.
 2. Na panelu Ustawienia wydruku, w miejscu wyboru drukarki wybierz drukarkę Bullzip PDF Printer, potwierdź wybór przyciskiem OK.
 3. Po wyborze drukarki PDF (Bullzip PDF Printer) wrócisz na panel Wydruk w którym wybierasz zestaw do drukowania w Parametrach wydruku.
 4. Dalej postępujesz jak w przypadku zwykłego wydruku, klikasz przycisk Drukowanie, a na wywołanym panelu Drukowanie przycisk Drukuj.
 5. Efektem powyższego działania nie będzie charakterystyczny dźwięk twojej drukarki, na ekranie pojawi się okno dialogowe Bullzip PDF Printer - Utwórz PDF.
 6. W tym miejscu możesz ustawić różne parametry tworzonego pliku PDF, a następnie wcisnąć Utwórz, aby stworzyć plik PDF we wskazanym miejscu (domyślnie na Pulpicie systemu Windows).


Inne programy

Program Bullzip PDF Printer jest jednym z wielu programów do generowania wydruków PDF. Oprócz niego można używać np.:
 1. CutePDF Writer,
 2. QPrinter,
 3. Jaws PDF Creator,
 4. PDFCreator,
 5. pdfFactory,
 6. i innych.
<< wróć