Jak skopiować z kosztorysu w Rodosie 6.0 przedmiar z obmiarem do arkusza kalkulacyjnego

W programie Rodos 2010 (od wersji 6.8.5.0) została wprowadzona funkcja bezpośredniego eksportu kosztorysu do programu MS Excel.
Natomiast w Rodosie 6.0 należy korzystać z kopiowania danych poprzez schowek.
Aby skopiować przedmiar z obmiarem do arkusza kalkulacyjnego należy wykorzystać funkcję schowka na podglądzie wydruku HTML. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Zmienić parametry wydruku, aby obejmowały przedmiar i obmiar na wydruku HTML
  1. Z menu "Plik" wybrać polecenie "Drukuj..."
  2. Wybrać "Wydruk HTML" jako rodzaj wydruku
  3. W Parametrach wydruku zaznaczyć:
   • "Przedmiar" w sekcji "Zawartość"
   • "Obmiary" w sekcji "Opcje"
 2. Skopiować wybrane pozycje z podglądu wydruku
  1. Po zatwierdzeniu zmian w "Parametrach wydruku" należy wywołać "Podgląd wydruku"
  2. W podglądzie należy zaznaczyć myszką wybrane pozycje z obmiarami
  3. Skopiować zaznaczone dane do schowka (kombinacją klawiszy Ctrl+C)
 3. Wkleić skopiowane pozycje do arkusza kalkulacyjnego
  1. W arkuszu kalkulacyjnym wybrać opcję "Wklej specjalnie..."
   • w OpenOffice 2.0.x - kombinacja klawiszy Ctr+Shift+V
  2. Rozszerzyć kolumnę z opisem na wybraną szerokość
  3. Włączyć podział wiersza w arkuszu
   • zaznaczyć wszystkie komórki i w menu Format->Komórki...->Wyrównanie w sekcji "Właściwości" zaznaczyć "Podział wiersza"
<< wróć