Brak wykupionych katalogów i/lub opcji programu

Problem
Część katalogów lub opcji programu jest niedostępna pomimo ich posiadania. Prawdopodobnie uszkodzony został plik metryki (*.mtr).

Rozwiązanie
Uruchomić aktualizację programu poprzez skrót „Uaktualnij Rodos 7”.
Jeśli kreator stwierdzi, że program jest aktualny, to należy wymusić pełną aktualizację poprzez wybranie opcji „Przejdź do listy składników” i odznaczyć opcję „Instaluj tylko składniki niezainstalowane i uaktualnienia” i ponownie wybrać przycisk „Aktualizuj”