„Błąd pliku XML” podczas próby drukowania lub zapisu do PDF

Problem
Nie można wydrukować kosztorysu lub zapisać go jako plik PDF. Pojawia się błąd „Błąd pliku XML.”. Komunikat taki może pojawić się, jeśli kosztorys był utworzony za pomocą innego programu niż Rodos lub część danych została skopiowana z innego pliku.

Rozwiązanie
Usunąć znaki sterujące z treści kosztorysu (Rodos wyświetla je najczęściej jako prostokąty i/lub strzałki). Pojawiają się one zazwyczaj na zakładce Dane ogólne i na zestawieniach RMS.