Instalacja/Aktualizacja/Rodos 7 – nie wykryto klucza SenseLock

Problem
Nie można uruchomić Instalacji/Aktualizacji/Rodosa/ z kluczem SenseLock pomimo poprawnej instalacji sterownika.

Rozwiązanie
Pobieramy najnowszą wersję sterownika do klucza SenseLock z działu pobierz. Odłączamy klucz SenseLock z portu USB. Klikamy prawym klawiszem myszki na plik sterownika i dajemy polecenie "Uruchom jako administrator". Podłączamy klucz SenseLock do portu USB i czekamy na jego instalację (pomijając wyszukiwanie i instalację sterownika z Internetu).