Instalacja Rodosa 6.0 w systemach Windows NT/2000/XP (seria NT)

Instalacja podstawowa

Pod Windows NT/2000/XP instalację należy przeprowadzić będąc zalogowanym jako Administrator (na koncie administratora, ewentualnie na koncie z odpowiednimi uprawnieniami). Zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych systemach nie zalecamy używania konta administratora w codziennej pracy. Służą do tego konta użytkowników o różnych stopniach dostępu do zasobów systemowych (np. przynależność do grupy ?użytkownicy zaawansowani?) tworzone i nadawane przez administratora systemu.

Instalacja na koncie użytkownika

Po wykonaniu instalacji podstawowej (w systemie) każdy użytkownik komputera chcący używać Rodosa na swoim koncie (o ile takie istnieje) powinien się na nie zalogować i powtórzyć instalację z płyty, wybierając do instalacji jedynie:
  • komponenty z gałęzi "Rodos_KS 6.0 (pliki użytkownika)
  • oraz komponent "Pliki programowe" z gałęzi "Rodos_KS 6.0" (m.in. skróty w Menu Start i na Pulpicie).

    Instalacja Rodos

Uwaga!
Jeśli uprawnienia bieżącego użytkownika nie pozwalają na zapis plików do foldera "C:\Program Files", program instalacyjny kilkakrotnie zgłosi błąd "odmowa dostępu", który należy zignorować, odpowiadając "Nie" na pytanie o przerwanie instalacji.


W ten sposób program można spersonalizować i kosztorysować będąc zalogowanym jako dowolny użytkownik systemu, chyba że administrator zadecydował inaczej (patrz instalacje niestandardowe).

Instalacje niestandardowe

Program można pomyślnie zainstalować i używać jako użytkownik z uprawnieniami użytkownika zaawansowanego (tj. będącego w grupie "użytkownicy zaawansowani"). Może to być przydatne, gdy niemożliwe jest zalogowanie się jako Administrator. Kiedy mechanizm kont i uprawnień, przeważnie dla pozornej wygody jest wyłączony, użytkownik komputera jest jeden i ma wtedy nieograniczone możliwości modyfikacji ustawień i działania systemu operacyjnego, jednocześnie łatwo może go uszkodzić.

Uwaga! Pod Windows XP Home Edition instalator Rodosa 6.0 może się nie uruchomić przy instalacji na koncie (profilu), które ma nazwę "domyślny". W takim przypadku należy założyć nowe konto o nazwie nie zawierającej polskich znaków diakrytycznych np. "rodos" z uprawnieniami użytkownika zaawansowanego lub administratora, zalogować się na to konto i uruchomić instalator. << wróć