Skróty klawiaturowe w programie Rodos i polskie znaki

Problem
W przypadku gdy mamy zainstalowane więcej niż jeden język lub układ klawiatury (tak, jak jest to w domyślnej instalacji systemu operacyjnego Windows), korzystanie z zaawansowanych skrótów klawiaturowych programu Rodos powoduje przypadkowe przełączanie języka oraz układu klawiatury, czego efektem może być brak możliwości używania polskich znaków oraz zamienianie miejscami klawisza Z z Y.

Rozwiązanie
  1. Jeżeli podczas pracy na komputerze korzystasz wyłącznie z polskiej klawiatury i języka polskiego
    • W Panelu sterowania uruchom moduł Zegar, język i region => Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych. Na zakładce Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury...;
    • Usuń wszystkie języki i układy klawiatury oprócz polskich.
  2. Jeżeli podczas pracy na komputerze używasz wielu języków lub klawiatur
    • W Panelu sterowania uruchom moduł Zegar, język i region => Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych. Na zakładce Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury...;
    • Odszukaj opcję, którą dokonuje się zmiany sekwencji klawiszy. Wyłącz opcję przełączania języka lub układu klawiatury bądź wybierz inny skrót klawiaturowy niż domyślny. Domyślnym skrótem zmieniającym język jest Lewy Alt + Shift, natomiast domyślnym skrótem zmieniającym układ klawiatury jest Ctrl + Shift.

Uwaga dotycząca systemu Windows XP
Aby otworzyć okno ustawień języków i układów klawiatury w systemie Windows XP, w Panelu sterowania uruchom moduł Opcje regionalne i językowe. Na zakładce Języki kliknij przycisk Szczegóły....

Uwaga dotycząca systemu Windows 2000
W celu otwarcia okna ustawień języków i układów klawiatury w systemie Windows 2000 w Panelu sterowania uruchom moduł Opcje regionalne. Przejdź do zakładki Ustawienia regionalne.
<< wróć