Program wyświetla komunikat "Brak klucza sprzętowego lub niezainstalowany sterownik"

Problem

Przy próbie uruchomienia program wyświetla komunikat Brak klucza sprzętowego lub niezainstalowany sterownik, kończąc działanie.

Rozwiązanie

Jeżeli błąd pojawił się, mimo, że mamy włożony klucz sprzętowy do komputera, przyczyną może być wadliwe oprogramowanie antywirusowe (potwierdzone przypadki dot. systemów Kaspersky, NOD32 oraz Panda). Należy podjąć następujące kroki:
  1. Dodanie katalogów ze sterownikami, usługi HASP oraz katalogu, w którym zainstalowano program Rodos 2010 do wyjątków w programie antywirusowym (zalecane) lub wyłączenie programu antywirusowego do czasu załatania dziury przez jego producenta (niezalecane).
  2. Pobranie sterownika HASP z działu Pobierz na naszej stronie internetowej.
  3. Odłączenie komputera od internetu lub zablokowanie usługi wyszukiwania sterowników w witrynie Windows Update.
  4. Usunięcie urządzenia SafeNet z Menadżera urządzeń systemu Windows i zainstalowanie świeżo pobranego sterownika i uruchomienie programu Rodos 2010.