Moduł Import PDF informuje o włączonym debugerze

Problem

Moduł Import PDF nie uruchamia się, pokazując komunikat o debugerze.

Rozwiązanie

Przyczyną problemu jest aplikacja IObit Malware Fighter. Aby naprawić błąd, należy odinstalować ww. aplikację.