Brak polskich znaków w menu, bazie katalogowej oraz oknie klienta

Problem

Brak polskich znaków w menu programu, w bazie katalogowej oraz oknie klienta.

Rozwiązanie

Najprawdopodobniej system Windows nie poradził sobie z załadowaniem języka polskiego. Aby naprawić błąd, należy:
1. Przejść do Panelu Sterowania, otworzyć przystawkę Zegar, język i region a z niej Region i język,
2. Na karcie Formaty zmienić język na Portugalski,
3. Na karcie Lokalizacja zmienić położenie na Portugalia,
4. Zastosować zmiany przyciskiem OK.
5. Wowałać okno ponownie, tym razem zmieniając jezyk i położenie na Polski/Polska.

Nie uruchamiamy jeszcze programu!

6. W ostatnim kroku należy usunąć folder Katalogi Norm w profilu użytkownika i uruchomić aktualizację programem Rodos Ekspres 2, aby przywrócić polskie znaki w bazie katalogowej.