Jak uruchomić programy Rodos w obecności programów antywirusowych?

KOPRINET Sp. z o.o. dba o wysokie standardy bezpieczeństwa wydawanego oprogramowania. Stosowane przez firmę zabezpieczenia są przez część oprogramowania antywirusowego wykrywane jako konie trojańskie, choć w istocie takimi nie są. Zachowanie takie określa się mianem fałszywych pozytywów (ang. false positives).

Poniżej przedstawiono znane problemy współpracy z oprogramowaniem antywirusowym i sugerowany sposób ich rozwiązania.

McAfee Total Protection

Problem
Okno z informacją o wykryciu konia trojańskiego przez program
McAfee Total Protection Pakiet antywirusowy McAfee Total Protection w przypadku zakwalifikowania pliku do koni trojańskich bez zgody użytkownika nieodwracalnie usuwa go, o czym powiadamia poprzez okno z komunikatem, jak na rysunku. Zachowanie takie całkowicie uniemożliwia instalację oraz uruchomienie niektórych programów.

Rozwiązanie
Sugerowanym sposobem rozwiązania konfliktu, jest wyłączenie opcji skanowania w poszukiwaniu wirusów na podstawie wzorców zagrożeń:
  • Uruchom panel kontrolny programu McAfee. W tym celu w menu Start/Wszystkie programy odszukaj grupę McAfee i kliknij pozycję McAfee Total Protection.
  • Panel kontrolny programu McAfee. Rozwinięto grupę opcji Ochrona
antywirusowa i przed oprogramowaniem szpiegującym.Okno ustawień skanowania w czasie rzeczywistym programu McAfee
Total Protection.Rozwiń grupę opcji Ochrona antywirusowa i przed oprogramowaniem szpiegującym, a następnie wybierz odnośnik Skanowanie w czasie rzeczywistym.
  • Odznacz opcję Skanuj w poszukiwaniu wirusów na podstawie wzorców zagrożeń w sekcji Ochrona rozszerzona.
  • Zaakceptuj nowe ustawienia poprzez wciśnięcie przycisku Zastosuj, po czym zamknij okno panelu kontrolnego programu McAfee.

Uwaga!
Okno programu McAfee z informacją o próbie pobrania potencjalnie niebezpiecznego
pliku Podczas pobierania zabezpieczonych plików wykonywalnych z sieci Internet zapora sieciowa programu McAfee Total Protection może wyświetlić ostrzeżenie o próbie pobrania potencjalnie niebezpiecznego pliku, jak na rysunku.

Należy wówczas zgodzić się na kontynuację operacji poprzez kliknięcie na przycisk Pobierz mimo wszystko.

F-Secure Internet Security 2010

Problem
Zainstalowany program F-Secure Internet Security 2010 uniemożliwia uruchomienie Rodosa. Rodos w takiej sytuacji nie uruchamia się i daje komunikat o błędzie.
Problem dotyczy Rodosa w wersji 6.0 i 2010.

Rozwiązanie
Problem ten spowodowany jest nieprawidłowym działaniem jednej z opcji zabezpieczeń programu F-Secure. Abym umożliwić uruchamianie Rodosa należy wyłączyć funkcję zaawansowanego monitorowania procesów:
Ustawienia DeepGuard
  • Uruchamiamy F-Secure (Menu Start -> Wszystkie programy -> F-Secure Internet Security 2010 -> Otwórz F-Secure Internet Security 2010)
  • Wybieramy Ustawienia
  • W sekcji Komputer wybieramy zakładkę DeepGuard
  • Odznaczamy Użyj zaawansowanego monitorowania procesów
  • Zatwierdzamy zmiany - po krótkiej chwili można uruchomić program Rodos