Brak możliwości instalacji sterowników HASP w systemie Windows 8 i 7 64-bit na komputerach HP Pavillon

Problem
Na komputerach HP Pavlillon z preinstalowananym systemem operacyjnym Windows 8 lub 7 64-bit nie można uruchomić usługi Windows Update wymaganej m.in. do sfinalizowania instalacji sterowników urządzeń HASP. Próba instalacji sterownika HASP powoduje wyświetlanie komunikatów o błędzie, w tym m.in. "System Windows wymaga sterownika podpisanego cyfrowo".

Rozwiązanie
Należy pobrać i zainstalować nowszą wersję sterowników IRRT (Intel Rapid Storage Technology) dostępną pod adresem ftp://hp.com/pub/softpaq/sp47501-48000/sp47845.exe.