W jaki sposób przenieść dane i ustawienia Rodosa 6.0 do Rodosa 2010

Program Rodos 2010 przy pierwszym uruchomieniu tworzy profil użytkownika w folderze "Dokumenty\Rodos 2010". Umieszczane tam są domyślne ustawienia programu i przykładowe dane - kosztorysy.

W celu uporządkowania danych użytkownika pomiędzy Rodosem 6.0, a programem Rodos 2010, należy wybrać jedną z poniższych opcji:
 • Przenieść dane z programu Rodos 6.0 do Rodos 2010

  Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z Rodosa 6.0 i chce przenieść wszystkie dane i ustawienia do nowego programu należy wykonać następujące czynności:
  1. Przenieść plik konfiguracyjny programu Rodos 6.0 do Rodos 2010:

   Dokumenty\Rodos 6.0\Dane\Rodos_KS.ini -> Dokumenty\Rodos 2010\Konfiguracja\Rodos.ini

   Uwaga! Należy zwrócić uwagę na zmianę nazwy pliku z Rodos_KS.ini na Rodos.ini.

  2. Analogicznie przenieść zawartość folderów z danymi użytkownika Rodosa 6.0 do folderów danych programu Rodos 2010:
   • Rodos 6.0\Cenniki -> Rodos 2010\Cenniki RMS
   • Rodos 6.0\Ceny jednostkowe -> Rodos 2010\Cenniki robót
   • Rodos 6.0\Dane -> Rodos 2010\Dane
   • Rodos 6.0\Dokumenty -> Rodos 2010\Dokumenty
   • Rodos 6.0\Informatory cenowe -> Rodos 2010\Informatory cenowe
   • Rodos 6.0\Kalkulacje -> Rodos 2010\Kalkulacje
   • Rodos 6.0\Kartoteki -> Rodos 2010\Kartoteki
   • Rodos 6.0\Kosztorysy -> Rodos 2010\Kosztorysy
   • Rodos 6.0\Specyfikacje techniczne -> Rodos 2010\Specyfikacje techniczne
   • Rodos 6.0\Szablony -> Rodos 2010\Szablony

 • Pozostawić dane nienaruszone

  Jeżeli użytkownik pozostawi dane nienaruszone, to programy Rodos 6.0 i Rodos 2010 będą pracowały na całkowicie niezależnych danych i ustawieniach. Każdy program będzie miał swoje kosztorysy, kartoteki, cenniki.

  Zmiany wprowadzone w programie Rodos 2010 - np. przy tworzeniu czy uzupełnianiu kartoteki, nie będą widoczne w Rodosie 6.0 i odwrotnie.

 • W programie Rodos 2010 korzystać z danych Rodosa 6.0 (opcja zaawansowana)

  W ten sposób oba programy będą pracowały na wspólnych danych.

  Aby to wykonać, należy w programie Rodos 2010 otworzyć pliki z profilu Rodosa 6.0.

  Np. aby korzystać z kartoteki Rodosa 6.0, należy w programie Rodos 2010 w menu Baza wybrać opcję Kartoteki. Następnie należy zamknąć domyślny plik kartotek i z menu Plik => Otwórz wybrać plik kartoteki z gałęzi użytkownika Rodosa 6.0 (domyślnie znajduje się w folderze Dokumenty\Rodos 6.0\Kartoteki).

  Analogicznie należy postępować z cennikami, zbiorami cen jednostkowych, specyfikacjami technicznymi itd.

  Otworzony w programie Rodos 2010 cennik czy kartoteka z Rodosa 6.0 zostanie zapamiętany i będzie używany domyślnie w dalszej pracy z programem.
<< wróć