umów się na
bezpłatną prezentację

94 717 35 00 serwis@rodos.kosztorysuj.pl
pn-pt: 8:00-18:00
Rozpocznij prezentację
KOPRINET Sp. z o.o.
75-062 Koszalin
ul. Wyszyńskiego 1
NIP: 669-251-77-44
biuro@kosztorysuj.pl

Realizacja robót

Moduł Realizacja robót jest modułem opcjonalnym - dostępnym za dodatkową opłatą.

Moduł Realizacja robót służy do rozliczania etapowego budowy, kierownika budowy z firmą lub między inwestorem a wykonawcą. Na początku inwestycji ustalamy częstotliwość rozliczeń z kierownikiem budowy (inwestorem). Możemy przyjąć dowolną, zmienną częstotliwość rozliczeń, np. zależną od natężenia prac.

W module Realizacja robót określiłeś terminy rozliczeń. Możesz dokonać zapisu kosztorysu częściowego na podstawie kosztorysu bazowego. Zapisu możesz dokonać dla:
  • wybranego okresu rozliczenia,
  • wszystkich wprowadzonych terminów – narastająco,
  • robót pozostających do wykonania.

Dla każdego typu zapisu otrzymasz inny kosztorys częściowy z rozliczeniem materiałów, robocizny i sprzętu dla wybranego okresu.
Rys. 9.1. Podgląd realizacji robót w kosztorysie
Rys. 9.2. Edycja realizacji robót dla wybranej pozycji kosztorysu