umów się na
bezpłatną prezentację

94 717 35 00 serwis@rodos.kosztorysuj.pl
pn-pt: 8:00-18:00
Rozpocznij prezentację
KOPRINET Sp. z o.o.
75-062 Koszalin
ul. Wyszyńskiego 1
NIP: 669-251-77-44
biuro@kosztorysuj.pl

Interpolacja

Funkcja interpolacji w oknie Katalogi norm służy do wykonywania interpolacji lub ekstrapolacji liniowej pomiędzy poszczególnymi kolumnami danej pozycji katalogowej. Wynikiem funkcji interpolacji będzie nowa pozycja w kosztorysie, w której funkcja interpolacji została wykonana równocześnie dla wszystkich nakładów danej tablicy.
W poniższym przykładzie została wykonana interpolacja nakładów dla hali jednonawowej o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej o rozpiętości 15m, w przedziale pomiędzy parametrami wiodącymi, którymi była rozpiętość 12m i 18m (na podstawie katalogu KNR 2-05 tablica 0109, kolumny 02 i 03). W oknie Katalogi norm należy wywołać funkcję interpolacji za pomocą ikony Interpolacja, a następnie:
  1. Wybrać kolumnę i wariant i podać wartość pierwszego parametru wiodącego:
    Rys. 7.1. Wybór kolumny i wartości parametru wiodącego
  2. Wybrać kolumnę, wariant i podać wartość drugiego parametru wiodącego:
    Rys. 7.2. Wybór kolumny i wartości drugiego parametru wiodącego
  3. Poprawić opis i podać wartość parametru, dla którego zostanie wykonana interpolacja:
    Rys. 7.3. Opis robót i wartość parametru interpolacji