Rodos

Rodos 2010

Informujemy, że po okresie intensywnych prac nad rozwojem programu oddajemy w Państwa ręce udoskonalony program: Rodos 7.

Z dniem 1 września 2014 zakończyliśmy obsługę programu Rodos 2010 w zakresie konserwacji programu i bazy katalogowej. Aktualizacje są dostępne w programie Rodos 7. Użytkownicy Rodosa 2010 mający umowę na konserwację uzyskają nowy program bezpłatnie, w ramach półrocznej przesyłki aktualizacyjnej lub przez usługę Rodos Ekspres.

Pozostali użytkownicy Rodosa 2010, 6.0, 5.0 lub 3.21 mogą zakupić upgrade do wersji 7.

Rodos 2010...

Rodos 2010 to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bazą cenową Eurocenbud, w połączeniu z harmonogramowaniem i arkuszami kalkulacyjnymi, stanowi pakiet narzędzi niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Program w łatwy sposób prowadzi użytkownika i pomaga mu zorganizować książkę przedmiarów, kosztorys szczegółowy i uproszczony, tabelę elementów scalonych czy zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Pozwala również w przejrzysty sposób planować i kontrolować stan zaawansowania realizowanych robót budowlanych.


Rodos dostarcza zaawansowanych metod wariantowania kosztorysów. Użytkownicy mają możliwość stosowania mnożników do cen, przeliczania kosztorysu według zróżnicowanych poziomów cen, przełączania aktywności i agregowania pozycji kosztorysowych.

Intuicyjny interfejs

Interfejs Prostota i czytelność, a jednocześnie duża funkcjonalność, to podstawowe cechy odróżniające Rodosa od innych programów do kosztorysowania. Obsługa programu przy pomocy myszy czyni z Rodosa narzędzie przystępne dla początkujących, a ergonomiczne skróty klawiaturowe pozwalają zaawansowanym użytkownikom jeszcze bardziej przyśpieszyć pracę z kosztorysem. Prostota tworzenia własnych norm, kalkulacji i kartotek znakomicie ułatwia opracowywanie kosztorysów, zwłaszcza dla nowych technologii. Warto nadmienić, że edycja większości danych następuje bezpośrednio w tabelach poszczególnych zestawień i nie wymaga uciążliwego otwierania kolejnych okien dialogowych, jak to ma miejsce w innych popularnych programach do kosztorysowania.

Najważniejsze funkcje

 • zgodność z prawem zamówień publicznych
 • dwie metody kosztorysowania: szczegółowa (tradycyjna) i uproszczona
 • obsługa informatorów cenowych dostępnych na rynku
 • 10 poziomów elementów robót
 • moduł do kontroli realizacji inwestycji
 • wymiana kosztorysów z programami innych producentów
 • współpraca z programami do harmonogramowania
 • zapis wydruków w formacie XLS (Excel, OpenOffice)
 • automatyczna aktualizacja przez internetowy system Rodos Ekspres

Baza cenowa Eurocenbud

Firma KOPRIN wydaje zbiór cen rynkowych. Składa się on z cen jednostkowych robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm (Euro-CPK), cen jednostkowych zagregowanych pozycji kosztorysowych (Euro-CRB) oraz cen materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego (Euro-MS). Cenniki służą m.in. do tworzenia kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych. Publikowane ceny robót można dostosować do warunków regionalnych lub zakładowych zmieniając stawki robocizny, narzuty i stosując własne (regionalne) współczynniki do wartości materiałów i sprzętu.

Baza aktów prawnych

Oprócz standardowej pomocy program Rodos daje możliwość bieżącego podglądu aktów prawnych związanych nie tylko z kosztorysowaniem ale również z prawem budowlanym i dokumentacją techniczną.

Kosztorysy w Excelu

Interfejs Wobec utrudnień związanych z używaniem przez kosztorysantów różnych programów do kosztorysowania, Rodos ? jako jeden z pierwszych programów, został wzbogacony o dopracowane narzędzie usprawniające przekazywanie w czytelnej formie efektów pracy kosztorysanta innym uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Różnorodne rodzaje tabel ułatwiają przygotowywanie materiałów ofertowych do przetargów, tworzenie dokumentacji inwestycji według procedur FIDIC, a także generowanie zestawień materiałów dla działów zamówień.

Nie jest już konieczne używanie wielu programów do kosztorysowania w firmie i w firmach współpracujących w trakcie realizacji inwestycji. Wystarczy mieć arkusz kalkulacyjny Excel lub darmowy pakiet OpenOffice i dowolny uczestnik procesu inwestycyjnego posiada swobodny dostęp do informacji z opracowywanych kosztorysów.

W zależności od potrzeb i zawartości kosztorysu (liczba i szerokość kolumn) w programie Rodos dokonujemy ustawienia prezentacji i wydruków realizowanych później w Excelu. Eksportowane zestawienia są w pełni sformatowane dla przejrzystej prezentacji na wydrukach w formacie A4 zarówno w poziomym jak i pionowym układzie strony.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Niezbędnym elementem w tworzeniu dokumentacji przetargowych jest lista kodów CPV, określająca w usystematyzowany sposób rodzaj zamówienia. Do programu Rodos został wbudowany pełny słownik zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działu 45 dotyczącego podziału robót budowlanych. Kosztorysanci umieszczają w kosztorysie odpowiednie odniesienia do pozycji słownika przy pomocy wygodnego notesu zawierającego nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Wydruki

Wydruki Dopracowany moduł drukowania umożliwia wygodne kształtowanie różnych rodzajów wydruków i ich zestawów, poczynając od doboru składników kosztorysu, przez określanie ich tytułów, tworzenie własnych dokumentów, szablonów i załączników, zmianę kolejności drukowania składników z zachowaniem poprawnej numeracji stron, a kończąc na wyborze wersji językowej (angielskiej, niemieckiej lub zdefiniowanej przez użytkownika) dla partnerów zagranicznych.

Baza normatywna

Baza Istotnym składnikiem oprogramowania Rodos jest baza katalogowa zawierająca informacje niezbędne do konstruowania prawidłowych kosztorysów. Najważniejsze cechy nowej bazy Rodosa to:
 • ponad 400 katalogów norm
 • nowe technologie ? katalogi KNRK
 • warianty technologiczne
 • tablice trójwymiarowe
 • nowy interfejs ? optymalne przeglądanie tablic katalogów norm
 • porównywanie dwóch tablic w tym samym czasie
 • tabele i rysunki w założeniach

Biblioteka specyfikacji technicznych (ST)

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych stały się uzupełnieniem dokumentacji projektowych w procesie zamówień publicznych. Stanowią podstawę do sporządzania kosztorysów inwestorskich i są niezbędnym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Rodos pozwala na szybki dostęp do konkretnie wybranej specyfikacji.

Skreślenia i poprawki

Skreślenia i poprawki Dzięki funkcji skreśleń każda z osób sprawdzająca kosztorys oszczędza dużo czasu. Program Rodos daje możliwość automatycznego nanoszenia poprawek do kosztorysu z jednoczesnym wykazaniem zmian w postaci czerwonych przekreśleń. Zmiany te później można wycofać lub zaakceptować.

Rodos Mobil

Rodos Mobil to unikatowa przenośna wersja programu umieszczona na dysku pendrive podłączana do komputera przez gniazdo USB. Rodos zajmuje na dysku niecałe 200MB, pozostałe miejsce można przeznaczyć na kosztorysy i inne dane.