Rodos

Charakterystyka

Rodos 2010 to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bazą cenową Eurocenbud, w połączeniu z harmonogramowaniem i arkuszami kalkulacyjnymi, stanowi pakiet narzędzi niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych. pobierz Rodos demo

Program w łatwy sposób prowadzi użytkownika i pomaga mu zorganizować książkę przedmiarów, kosztorys szczegółowy i uproszczony, tabelę elementów scalonych czy zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Pozwala również w przejrzysty sposób planować i kontrolować stan zaawansowania realizowanych robót budowlanych.


Rodos dostarcza zaawansowanych metod wariantowania kosztorysów. Użytkownicy mają możliwość stosowania mnożników do cen, przeliczania kosztorysu według zróżnicowanych poziomów cen, przełączania aktywności i agregowania pozycji kosztorysowych.

Intuicyjny interfejs

Interfejs Prostota i czytelność, a jednocześnie duża funkcjonalność, to podstawowe cechy odróżniające Rodosa od innych programów do kosztorysowania. Obsługa programu przy pomocy myszy czyni z Rodosa narzędzie przystępne dla początkujących, a ergonomiczne skróty klawiaturowe pozwalają zaawansowanym użytkownikom jeszcze bardziej przyśpieszyć pracę z kosztorysem. Prostota tworzenia własnych norm, kalkulacji i kartotek znakomicie ułatwia opracowywanie kosztorysów, zwłaszcza dla nowych technologii. Warto nadmienić, że edycja większości danych następuje bezpośrednio w tabelach poszczególnych zestawień i nie wymaga uciążliwego otwierania kolejnych okien dialogowych, jak to ma miejsce w innych popularnych programach do kosztorysowania.

Najważniejsze funkcje

  • zgodność z prawem zamówień publicznych
  • dwie metody kosztorysowania: szczegółowa (tradycyjna) i uproszczona
  • obsługa informatorów cenowych dostępnych na rynku
  • 10 poziomów elementów robót
  • moduł do kontroli realizacji inwestycji
  • wymiana kosztorysów z programami innych producentów
  • współpraca z programami do harmonogramowania
  • zapis wydruków w formacie XLS (Excel, OpenOffice)
  • automatyczna aktualizacja przez internetowy system Rodos Ekspres

pobierz Rodos demo