Rodos 3.21

Rodos 3.21

...został stworzony przez zespół ludzi związanych od 20 lat z planowaniem i rozliczaniem inwestycji. Był to klasyczny program do kosztorysowania. Swą prostotą obsługi, przyjaznym interfejsem, niewielkimi wymaganiami sprzętowymi i możliwością pracy w różnych środowiskach sprzętowo-programowych (DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT i 2000) zdobył uznanie wśród kosztorysantów. Był jednym z pierwszych programów wyposażonych w nowoczesny jak na pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych interfejs graficzny.

Z dniem 1 marca 2005 zakończyliśmy obsługę programu Rodos 3.21 w zakresie konserwacji programu i bazy katalogowej, wprowadzania nowych katalogów norm do bazy i wydawania informatorów cenowych. Aktualizacje są dostępne w programie Rodos 7.

Pozostałych użytkowników zainteresowanych upgrade programu do wersji Rodos 7zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.