Realizacja robót

Funkcjonalność kontroli realizacji inwestycji w Rodosie 7 występuje w dwóch wersjach:
  • moduł w programie Rodos,
  • samodzielny program dla kierowników budów służący do zarządzania wykonawstwem bieżącego okresu robót.

Rozpoczęcie inwestycji

Przy rozpoczęciu inwestycji ustalamy częstotliwość rozliczeń z kierownikiem budowy. Możemy przyjąć dowolną, zmienną częstotliwość rozliczeń, np. zależną od natężenia prac. W opisanej poniżej procedurze zakładamy rozliczenia miesięczne.

Na podstawie kosztorysu ofertowego tworzymy kosztorys bazowy. Modyfikujemy strukturę elementów i kolejność pozycji tak, aby uzyskać technologiczną sekwencję wykonania robót. Planowaniem realizacji robót i kosztorysem bazowym może zajmować się dział wykonawstwa (szef produkcji) lub kierownik budowy.

Kliknij na obrazki by powiększyć.

Rozpoczęcie inwestycji

Planowanie okresu robót

Na widoku Pozycje w kolumnie Realizacja robót planujemy ilość robót do wykonania. W poszczególnych pozycjach kosztorysu wprowadzamy zakładaną ilość do wykonania na bieżący okres. Generujemy kosztorys częściowy na te roboty (Rodzaj kosztorysu: roboty wykonane w danym okresie) i przekazujemy kierownikowi budowy jako plan miesięczny. Z kosztorysu tego wynika: zakres robót, zapotrzebowanie na materiały i robocizna (np. do rozliczenia akordowego)

Planowanie okresu robót

Rozliczenie okresu robót

Rozliczenie okresu robót

Na koniec miesiąca kierownik budowy przedstawia kosztorys częściowy z naniesioną realizacją robót. Jeśli plan został wykonany, przechodzimy do planowania następnego okresu. Natomiast, jeśli wystąpiły różnice, są one wyjaśniane, a następnie na ich podstawie w kosztorysie bazowym nanosimy korektę bieżącego okresu.

Zakończenie inwestycji

Ostatni okres planujemy generując kosztorys częściowy (Rodzaj kosztorysu: roboty do wykonania). Żeby nie wracać do zakończonych prac, po zamknięciu (wykonaniu i rozliczeniu z inwestorem) większego etapu robót, np. rocznego lub kwartalnego, możemy wygenerować nowy kosztorys bazowy (Rodzaj kosztorysu: roboty do wykonania). Możemy na nim nanieść poprawki związane ze zmianami w projekcie.

Zakup moduł lub program