Szybka wycena przedmiarów z plików PDF

Moduł wyszukuje tabele w pliku PDF i rozpoznaje rodzaje kolumn i wierszy w kontekście przedmiarów oraz kosztorysów uproszczonych i zapisuje je w formacie Rodosa. Przejście z kosztorysów uproszczonych do szczegółowych następuje z poziomu programu poprzez przywrócenie nakładów.

Poznaj import PDF

pobierz Rodos demo
pdfModuł przedmiaru importuje zdecydowaną większość plików PDF. Nasi użytkownicy przetestowali go na tysiącach plików przedmiarów, za każdym razem uzyskując bardzo dobre rezultaty. Należy pamiętać, że moduł nie importuje pełnych kosztorysów szczegółowych a jedynie przedmiary i kosztorysy uproszczone, ani skanów zapisanych jako obraz osadzony w pliku PDF.