Baza katalogowa

Grupy katalogów

Katalogi Norm Pracy

KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne 161,00 zł
KNP 2 Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66) 154,00 zł
KNP 4 Roboty ogólnobudowlane remontowe 69,00 zł
KNP 5 Roboty montażowe instalacji 63,00 zł
KNP 7−01 Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne 69,00 zł
KNP 7−02 Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych 173,00 zł
KNP 7−03 Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej 78,00 zł
KNP 7−04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej 73,00 zł
KNP 7−05 Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych. 99,00 zł
KNP 8 Roboty montażowe różne 210,00 zł
KNP 16 Roboty torowe 121,00 zł
KNP 18−01 Montaż instalacji elektrycznych 139,00 zł
KNP 18−03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych 38,00 zł
KNP 18−04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych 57,00 zł
KNP 18−08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej 90,00 zł
KNP 18−09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych 32,00 zł
KNP 18−13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych 32,00 zł
KNP 18−22 Montaż oświetlenia zewnętrznego 32,00 zł
KNP 18−23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew. 36,00 zł
KNP 18−34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn 32,00 zł
KNP 18−36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych 38,00 zł
KNP 18−38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz. 32,00 zł
KNP 18−41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych 32,00 zł
KNP 18−44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych 32,00 zł
KNP 18−46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych 32,00 zł
KNP 18−90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym 32,00 zł
KNP 19 Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów 37,00 zł
KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej 84,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto