Baza katalogowa

Grupy katalogów

Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx

KNR 0−10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych32,00 zł
KNR 0−11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK32,00 zł
KNR 0−11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK32,00 zł
KNR 0−12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej32,00 zł
KNR 0−12r96 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej32,00 zł
KNR 0−13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych32,00 zł
KNR 0−14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych32,00 zł
KNR 0−15 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)32,00 zł
KNR 0−16 Roboty murowe w technologii "YTONG"32,00 zł
KNR 0−17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT32,00 zł
KNR 0−18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli32,00 zł
KNR 0−19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 - Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 - Roboty stolarskie32,00 zł
KNR 0−20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI32,00 zł
KNR 0−21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej32,00 zł
KNR 0−22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD32,00 zł
KNR 0−23 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER32,00 zł
KNR 0−24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL32,00 zł
KNR 0−25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne32,00 zł
KNR 0−26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG32,00 zł
KNR 0−27 Roboty murowe w systemie POROTHERM32,00 zł
KNR 0−28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT32,00 zł
KNR 0−29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-1032,00 zł
KNR 0−30 Stropy żelbetowe i ceramiczni-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych32,00 zł
KNR 0−31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego32,00 zł
KNR 0−32 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY32,00 zł
KNR 0−33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO32,00 zł
KNR 0−34 Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex57,00 zł
KNR 0−35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I45,00 zł
KNR 0−36 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 1132,00 zł
KNR 0−37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART32,00 zł
KNR 0−38 Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR32,00 zł
KNR 0−39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann32,00 zł
KNR 0−40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers32,00 zł
KNR 0−41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN32,00 zł
KNR 0−44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN32,00 zł
KNR 0−45 Roboty rozbiórkowe z plyt dachowych azbestocementowych32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx

KNR 13−01 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego35,00 zł
KNR 13−02 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego45,00 zł
KNR 13−04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego45,00 zł
KNR 13−06 Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń69,00 zł
KNR 13−07 Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego58,00 zł
KNR 13−08 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego63,00 zł
KNR 13−09 Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego45,00 zł
KNR 13−11 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu32,00 zł
KNR 13−12 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych33,00 zł
KNR 13−13 Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych32,00 zł
KNR 13−14 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych32,00 zł
KNR 13−15 Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni48,00 zł
KNR 13−16 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych32,00 zł
KNR 13−18 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego53,00 zł
KNR 13−19 Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego.53,00 zł
KNR 13−20 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych45,00 zł
KNR 13−21 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych32,00 zł
KNR 13−22 Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych32,00 zł
KNR 13−23 Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych32,00 zł
KNR 13−24 Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych84,00 zł
KNR 13−25 Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych38,00 zł
KNR 13−26 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 15-xx

KNR 15−01 Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę32,00 zł
KNR 15−02 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I58,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 17-xx

KNR 17−07 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 19-xx

KNR 19−01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III)140,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 21-xx

KNR 21−01 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego48,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx

KNR 2−01 Budowle i roboty ziemne73,00 zł
KNR 2−01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI32,00 zł
KNR 2−02 Konstrukcje budowlane246,00 zł
KNR 2−02s Konstrukcje budowlane146,00 zł
KNR 2−02u1 Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN32,00 zł
KNR 2−03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych32,00 zł
KNR 2−04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów79,00 zł
KNR 2−05 Konstrukcje metalowe47,00 zł
KNR 2−09 Nawierzchnie tramwajowe32,00 zł
KNR 2−10 Fundamenty specjalne38,00 zł
KNR 2−11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne129,00 zł
KNR 2−13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych32,00 zł
KNR 2−14 Konstrukcje budowli morskich47,00 zł
KNR 2−15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania51,00 zł
KNR 2−15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające32,00 zł
KNR 2−15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit32,00 zł
KNR 2−16 Izolacje termiczne55,00 zł
KNR 2−17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne36,00 zł
KNR 2−18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne60,00 zł
KNR 2−19 Zewnętrzna sieć gazociągowa39,00 zł
KNR 2−19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa32,00 zł
KNR 2−20 Zewnętrzna sieć cieplna36,00 zł
KNR 2−20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych32,00 zł
KNR 2−21 Tereny zieleni43,00 zł
KNR 2−22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego38,00 zł
KNR 2−23 Terenowe urządzenia sportowe32,00 zł
KNR 2−25 Urządzenia placu budowy37,00 zł
KNR 2−28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi35,00 zł
KNR 2−31 Nawierzchnie na drogach i ulicach51,00 zł
KNR 2−31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej32,00 zł
KNR 2−33 Konstrukcje mostowe43,00 zł
KNR 2−33r90 Konstrukcje mostowe37,00 zł
KNR 2−37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx

KNR 4−01 Roboty remontowe budowlane107,00 zł
KNR 4−01u1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej32,00 zł
KNR 4−02 Roboty remontowe instalacyjne52,00 zł
KNR 4−02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej32,00 zł
KNR 4−03 Roboty remontowe elektryczne70,00 zł
KNR 4−03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych32,00 zł
KNR 4−04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli32,00 zł
KNR 4−05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I40,00 zł
KNR 4−05t2 Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II32,00 zł
KNR 4−06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych45,00 zł
KNR 4−07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx

KNR 5−01 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych105,00 zł
KNR 5−01u1 Układanie kabli typu TKM i XTKMX32,00 zł
KNR 5−02 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe101,00 zł
KNR 5−03t1 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I59,00 zł
KNR 5−03t2 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II67,00 zł
KNR 5−04 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające78,00 zł
KNR 5−05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne75,00 zł
KNR 5−06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie62,00 zł
KNR 5−07 Urządzenia teletransmisyjne32,00 zł
KNR 5−08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji69,00 zł
KNR 5−08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych32,00 zł
KNR 5−08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych32,00 zł
KNR 5−09 Sieci trakcyjne miejskie33,00 zł
KNR 5−10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna69,00 zł
KNR 5−10u1 Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych32,00 zł
KNR 5−12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia32,00 zł
KNR 5−12u1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi32,00 zł
KNR 5−13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia32,00 zł
KNR 5−14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV32,00 zł
KNR 5−15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN32,00 zł
KNR 5−15r84 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN32,00 zł
KNR 5−16 Wyposażenie elektryczne suwnic32,00 zł
KNR 5−18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim40,00 zł
KNR 5−24 Kolejowa sieć trakcyjna32,00 zł
KNR 5−26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym49,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx

KNR 7−01 Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych32,00 zł
KNR 7−02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna32,00 zł
KNR 7−03 Urządzenia transportowo-podnośne32,00 zł
KNR 7−04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków32,00 zł
KNR 7−06 Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych32,00 zł
KNR 7−07 Montaż pomp i sprężarek32,00 zł
KNR 7−08 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka32,00 zł
KNR 7−08r98 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka32,00 zł
KNR 7−09 Rurociągi technologiczne i armatura116,00 zł
KNR 7−10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących32,00 zł
KNR 7−11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne155,00 zł
KNR 7−12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne42,00 zł
KNR 7−13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy32,00 zł
KNR 7−14 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza33,00 zł
KNR 7−15 Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych32,00 zł
KNR 7−16 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego33,00 zł
KNR 7−19 Urządzenia gazownicze32,00 zł
KNR 7−20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych32,00 zł
KNR 7−21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych32,00 zł
KNR 7−22 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego33,00 zł
KNR 7−23 Montaż urządzeń włókienniczych32,00 zł
KNR 7−24 Urządzenia i instalacje chłodnicze63,00 zł
KNR 7−28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń32,00 zł
KNR 7−29 Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych32,00 zł
KNR 7−30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich32,00 zł
KNR 7−33 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych32,00 zł
KNR 7−34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx

KNR 9−01 Ścianki murowane systemu SILKA M34,00 zł
KNR 9−02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK34,00 zł
KNR 9−03 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich34,00 zł
KNR 9−04 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN34,00 zł
KNR 9−05 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA34,00 zł
KNR 9−06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G6234,00 zł
KNR 9−07 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC34,00 zł
KNR 9−08r04 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine34,00 zł
KNR 9−08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine42,00 zł
KNR 9−09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF34,00 zł
KNR 9−10 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY37,00 zł
KNR 9−10r05 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY34,00 zł
KNR 9−11 Geosyntetyki w robotach ziemnych34,00 zł
KNR 9−12 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC34,00 zł
KNR 9−13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL34,00 zł
KNR 9−14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS - ICOPAL S.A.37,00 zł
KNR 9−15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL"34,00 zł
KNR 9−16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT34,00 zł
KNR 9−17 Roboty murowe w systemie H+H34,00 zł
KNR 9−18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT34,00 zł
KNR 9−19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR37,00 zł
KNR 9−20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)50,00 zł
KNR 9−21 Oczyszczanie, osuszanie i odkazanie obiektów budowlanych po zalaniu woda37,00 zł
KNR 9−22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie40,00 zł
KNR 9−23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf34,00 zł
KNR 9−24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf45,00 zł
KNR 9−25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell70,00 zł
KNR 9−26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe45,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT

KNR AT−03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie32,00 zł
KNR AT−04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome32,00 zł
KNR AT−05 Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal32,00 zł
KNR AT−06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych32,00 zł
KNR AT−07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP

KNR BC−01 Roboty budowlane w technologii YTONG62,00 zł
KNR BC−01r02 Roboty budowlane w technologii YTONG62,00 zł
KNR BC−02 Roboty budowlane w systemie Schomburg88,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych Emiter

KNR EM−01 Okablowanie strukturalne EmiterNet42,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych INSTAL

KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych KNRDL

KNRDL 1 Badania ultradzwiękowe32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRIN

KNR K−01 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN37,00 zł
KNR K−02 Roboty murowe w technologii SILKA32,00 zł
KNR K−03 Systemy kominowe Schiedel46,00 zł
KNR K−03r03 Systemy kominowe Schiedel41,00 zł
KNR K−04 Roboty budowlane w technologii Kreisel41,00 zł
KNR K−05 Krycie dachów dachówkami BRAAS49,00 zł
KNR K−05r02 Krycie dachów dachówkami BRAAS37,00 zł
KNR K−05r10 Krycie dachów dachówkami BRAAS37,00 zł
KNR K−06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO72,00 zł
KNR K−07 Roboty budowlane w technologii Weber Terranova37,00 zł
KNR K−08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX38,00 zł
KNR K−09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX32,00 zł
KNR K−11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych - system MC-Bauchemie41,00 zł
KNR K−12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC Bauchemie37,00 zł
KNR K−13 Posadzki przemysłowe - system MC-Bauchemie37,00 zł
KNR K−17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg37,00 zł
KNR K−21 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN32,00 zł
KNR K−24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel36,00 zł
KNR K−25 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto37,00 zł
KNR K−28 Roboty murowe w technologii SILKA E36,00 zł
KNR K−29r09 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE36,00 zł
KNR K−30 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża37,00 zł
KNR K−31 Roboty budowlane w technologii ATLAS37,00 zł
KNR K−32 Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS37,00 zł
KNR K−33 Roboty elewacyjne w technologii ATLAS37,00 zł
KNR K−35 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers51,00 zł
KNR K−36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie69,00 zł
KNR K−37 Cementacja rurociagów, remont kanałów metodą "rękawa"38,00 zł
KNR K−38 Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT41,00 zł
KNR K−39 Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST41,00 zł
KNR K−40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszace ukladaniu okablowania strukturalnego41,00 zł
KNR K−41 Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel45,00 zł
KNR K−42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych73,00 zł
KNR K−43 Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie57,00 zł
KNR K−44 Przekrycia stropowe w systemach KONBET37,00 zł
KNR K−45 System odwodnienia dachu RHEINZINK49,00 zł
KNR K−46 Roboty budowlane w technologii Kreisel59,00 zł
KNR K−47 Kanaly, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych73,00 zł
KNR K−48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów59,00 zł
KNR K−49 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX48,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET

KNR K−10 Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD59,00 zł
KNR K−18 Ocieplenia stropów w systemach BOLIX35,00 zł
KNR K−29 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE48,00 zł
KNR K−29r13 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE48,00 zł
KNR K−50 Roboty murowe w technologii Silka Tempo36,00 zł
KNR K−58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX58,00 zł
KNR−K 2−31 Elementy oznakowania i bezpieczenstwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-3155,00 zł
KNR−K 7−04 Urządzenia oczyszczalni ścieków73,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA

KNR SEK−02−01 Roboty murowe32,00 zł
KNR SEK−06−01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB

KNR−W 2−01 Budowle i roboty ziemne64,00 zł
KNR−W 2−02 Konstrukcje budowlane185,00 zł
KNR−W 2−02r97 Konstrukcje budowlane185,00 zł
KNR−W 2−05 Konstrukcje metalowe46,00 zł
KNR−W 2−15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania59,00 zł
KNR−W 2−16 Izolacje termiczne36,00 zł
KNR−W 2−16r92 Izolacje termiczne55,00 zł
KNR−W 2−17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne36,00 zł
KNR−W 2−18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne70,00 zł
KNR−W 2−19 Zewnętrzna sieć gazociągowa32,00 zł
KNR−W 2−20 Zewnętrzna sieć cieplna35,00 zł
KNR−W 2−25 Urządzenia placu budowy38,00 zł
KNR−W 2−37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm58,00 zł
KNR−W 4−01 Roboty remontowe budowlane110,00 zł
KNR−W 4−01r97 Roboty remontowe budowlane107,00 zł
KNR−W 4−02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych60,00 zł
KNR−W 4−03 Roboty remontowe elektryczne68,00 zł
KNR−W 5−05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne73,00 zł
KNR−W 5−07 Urządzenia teletransmisyjne32,00 zł
KNR−W 5−08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji59,00 zł
KNR−W 5−10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna55,00 zł
KNR−W 7−02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna32,00 zł
KNR−W 7−04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków 32,00 zł
KNR−W 7−07 Montaż pomp i sprężarek32,00 zł
KNR−W 7−09 Rurociągi technologiczne i armatura111,00 zł
KNR−W 7−10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących32,00 zł
KNR−W 7−11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne81,00 zł
KNR−W 7−12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne32,00 zł
KNR−W 7−13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy32,00 zł
KNR−W 7−20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych32,00 zł
KNR−W 7−21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych

KNCK 1 Nawierzchnie drogowe46,00 zł
KNCK 7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Kosztorysowych

KNK 2−06 Nawierzchnie ulic i placów32,00 zł
KNK 2−11 Melioracje32,00 zł
KNK 7−28 Drobne roboty budowlane wystepujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych

KNKRB 1 Roboty ziemne45,00 zł
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego36,00 zł
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane32,00 zł
KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I32,00 zł
KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II32,00 zł
KNKRB 5 Instalacje elektryczne32,00 zł
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Pracy

KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne161,00 zł
KNP 2 Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66)154,00 zł
KNP 4 Roboty ogólnobudowlane remontowe69,00 zł
KNP 5 Roboty montażowe instalacji63,00 zł
KNP 7−01 Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne69,00 zł
KNP 7−02 Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych173,00 zł
KNP 7−03 Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej78,00 zł
KNP 7−04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej73,00 zł
KNP 7−05 Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych.99,00 zł
KNP 8 Roboty montażowe różne210,00 zł
KNP 16 Roboty torowe121,00 zł
KNP 18−01 Montaż instalacji elektrycznych139,00 zł
KNP 18−03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych38,00 zł
KNP 18−04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych57,00 zł
KNP 18−08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej90,00 zł
KNP 18−09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych32,00 zł
KNP 18−13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych32,00 zł
KNP 18−22 Montaż oświetlenia zewnętrznego32,00 zł
KNP 18−23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew.36,00 zł
KNP 18−34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn32,00 zł
KNP 18−36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych38,00 zł
KNP 18−38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz.32,00 zł
KNP 18−41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych32,00 zł
KNP 18−44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych32,00 zł
KNP 18−46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych32,00 zł
KNP 18−90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym32,00 zł
KNP 19 Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów37,00 zł
KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej84,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Zakładowych

KNZ 15 Nowe Technologie w Budownictwie.Izolacje70,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Pracochłonności Remontów Urządzeń Elektrycznych

KPRUE 1 Urządzenia elektryczne KP/E O-132,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych

KPRR 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki32,00 zł
KPRR 2 Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H35,00 zł
KPRR 3 Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H42,00 zł
KPRR 4 Kotły parowe o wydajności 51-130t/h38,00 zł
KPRR 5 Kotły parowe o wydajności 50 T/H49,00 zł
KPRR 6 Kotły wodne o wydajności do 120Gcal35,00 zł
KPRR 7 Armatura i rurociągi75,00 zł
KPRR 9 Turbiny 13UK 125-632,00 zł
KPRR 10 Katalog pracochłonności robót remontowych turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20,TK-5039,00 zł
KPRR 11 Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW37,00 zł
KPRR 12 Łopatkowanie wirników turbin parowych32,00 zł
KPRR 14 Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne32,00 zł
KPRR 15 Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia32,00 zł
KPRR 18 Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h32,00 zł
KPRR 20 Turbiny parowe typu 13UP-55-O,13UP-65-O,13P-55-O32,00 zł
KPRR 23 Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne41,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych

KSNR 1 Roboty ziemne32,00 zł
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego35,00 zł
KSNR 2u1 Konstrukcje budowlane wykonywane w nowych technologiach Cz.I32,00 zł
KSNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane32,00 zł
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne60,00 zł
KSNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne32,00 zł
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach40,00 zł
KSNR 7 Konstrukcje metalowe32,00 zł
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych47,00 zł
KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych32,00 zł
KSNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne81,00 zł
KSNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Wacetob

KNNR−W 1 Roboty ziemne60,00 zł
KNNR−W 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego65,00 zł
KNNR−W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane66,00 zł
KNNR−W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne271,00 zł
KNNR−W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne109,00 zł
KNNR−W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych67,00 zł
KNNR−W 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne140,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Załącznik nr 1

KNNR 1 Roboty ziemne60,00 zł
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego65,00 zł
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane52,00 zł
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne271,00 zł
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne109,00 zł
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach64,00 zł
KNNR 7 Konstrukcje metalowe52,00 zł
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych78,00 zł
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych52,00 zł
KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne142,00 zł
KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi52,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane

NNRNKB 1 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy34,00 zł
NNRNKB 2 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki34,00 zł
NNRNKB 3 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place34,00 zł
NNRNKB 4 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie34,00 zł
NNRNKB 5 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania34,00 zł
NNRNKB 6 Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres34,00 zł
NNRNKB 7 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia34,00 zł
NNRNKB 8 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania34,00 zł
NNRNKB 9 Tynki i okładziny zewnętrzne34,00 zł
NNRNKB 10 Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych34,00 zł
NNRNKB 11 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych34,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich

TZKNBK I Roboty transportu wewnętrznego32,00 zł
TZKNBK II Roboty ziemne32,00 zł
TZKNBK III Roboty betonowe32,00 zł
TZKNBK IV Roboty murowe36,00 zł
TZKNBK V Roboty ciesielskie32,00 zł
TZKNBK VI Roboty pokrywcze32,00 zł
TZKNBK VII Roboty izolacyjne32,00 zł
TZKNBK VIIIcz1 Roboty tynkarskie zewnętrzne32,00 zł
TZKNBK VIIIcz2 Roboty tynkarskie wewnętrzne32,00 zł
TZKNBK IX Roboty sztukatorskie133,00 zł
TZKNBK X Roboty stiukowe32,00 zł
TZKNBK XI Roboty posadzkarskie32,00 zł
TZKNBK XII Roboty stolarskie32,00 zł
TZKNBK XIII Roboty zduńskie32,00 zł
TZKNBK XIV Roboty szklarskie32,00 zł
TZKNBK XV Roboty malarskie32,00 zł
TZKNBK XVIcz1 Roboty kamieniarskie. Obróbka.73,00 zł
TZKNBK XVIcz2 Roboty kamieniarskie. Montaż.32,00 zł
TZKNBK XVII Roboty instalacji elektrycznych50,00 zł
TZKNBK XVIII Roboty instalacji sanitarnych63,00 zł
TZKNBK XX Roboty stolarki artystycznej154,00 zł
TZKNBK XXI Roboty metaloplastyki kolorowej95,00 zł
TZKNBK XXII Roboty metaloplastyki żelaznej32,00 zł
TZKNBK XXIII Roboty blacharki artystycznej32,00 zł
TZKNBK XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze96,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych

TZKNC N−K−I Malarstwo scienne66,00 zł
TZKNC N−K−III Drewno polichromowane i niepolichromowane71,00 zł
TZKNC N−K−V Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie49,00 zł
TZKNC N−K−VI Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzezbach kamiennych, plaskorzezbach, detalach architektonicznych49,00 zł
TZKNC N−K−XVII Konserwacja metalu57,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zakładowe Katalogi Mierników Czasochłonności

ZKMC 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych

ZKNR 2 Roboty kablowe i stacyjne32,00 zł
ZKNR 039 Linie optotelekomunikacyjne36,00 zł
ZKNR 040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe54,00 zł
ZKNR C−1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit56,00 zł
ZKNR C−2.1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materialach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan82,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zbiór Norm Kosztorysowych

ZNK 23−01 Zbiór Norm Kosztorysowych na konstrukcje metalowe32,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zestaw Nakładów Rzeczowych

ZNR 1 Zestaw Nakładów Rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych63,00 zł

* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalog oznaczony * nie wchodzi w skład standardu Rodos Gold.