Baza katalogowa

Grupy katalogów

Katalogi nakładów rzeczowych to podstawowy składnik programu do kosztorysowania Rodos. Zawierają w sobie jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do stworzenia kosztorysu stanowiącego ważną część dokumentacji inwestycji.

Katalogi norm zawierają oprócz nakładów również część opisową, czyli założenia do katalogów i wyszczególnienia robót do każdej tablicy. W programie dostępne jest ponad 400 KNR -ów, które umożliwiają wycenę większości robót budowlanych.

Jako producent oprogramowania wydajemy również katalogi norm z serii KNR-K zawierające nowe technologie zatwierdzone do stosowania przez producentów. Każdy użytkownik może w programie przeglądać wszystkie KNRy ale do tworzenia kosztorysów wykorzysta tylko te, które wskazał przy zakupie programu.

Program umożliwia użytkownikowi porównanie dwóch tablic z różnych KNR-ów.

Katalogi Nakładów Rzeczowych 0-xx

KNR 0−10 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych 35,00 zł
KNR 0−11 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 35,00 zł
KNR 0−11r95 Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK 35,00 zł
KNR 0−12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej 35,00 zł
KNR 0−12r96 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej 35,00 zł
KNR 0−13 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 35,00 zł
KNR 0−14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 35,00 zł
KNR 0−15 Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05) 35,00 zł
KNR 0−16 Roboty murowe w technologii "YTONG" 35,00 zł
KNR 0−17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT 35,00 zł
KNR 0−18 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli 35,00 zł
KNR 0−19 Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 - Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 - Roboty stolarskie 35,00 zł
KNR 0−20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI 35,00 zł
KNR 0−21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej 35,00 zł
KNR 0−22 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD 35,00 zł
KNR 0−23 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER 35,00 zł
KNR 0−24 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL 35,00 zł
KNR 0−25 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne 35,00 zł
KNR 0−26 System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG 35,00 zł
KNR 0−27 Roboty murowe w systemie POROTHERM 35,00 zł
KNR 0−28 Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT 35,00 zł
KNR 0−29 Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10 35,00 zł
KNR 0−30 Stropy żelbetowe i ceramiczni-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych 35,00 zł
KNR 0−31 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego 35,00 zł
KNR 0−32 Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY 35,00 zł
KNR 0−33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO 35,00 zł
KNR 0−34 Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex 57,00 zł
KNR 0−35 Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I 45,00 zł
KNR 0−36 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11 35,00 zł
KNR 0−37 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART 35,00 zł
KNR 0−38 Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR 35,00 zł
KNR 0−39 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann 35,00 zł
KNR 0−40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers 35,00 zł
KNR 0−41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN 35,00 zł
KNR 0−44 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN 35,00 zł
KNR 0−45 Roboty rozbiórkowe z plyt dachowych azbestocementowych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 13-xx

KNR 13−01 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego 35,00 zł
KNR 13−02 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego 45,00 zł
KNR 13−04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego 45,00 zł
KNR 13−06 Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń 69,00 zł
KNR 13−07 Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego 58,00 zł
KNR 13−08 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego 63,00 zł
KNR 13−09 Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego 45,00 zł
KNR 13−11 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu 35,00 zł
KNR 13−12 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych 33,00 zł
KNR 13−13 Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych 35,00 zł
KNR 13−14 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 35,00 zł
KNR 13−15 Izolacje termiczne elektrociepłowni, elektrowni i ciepłowni 48,00 zł
KNR 13−16 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 35,00 zł
KNR 13−18 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego 53,00 zł
KNR 13−19 Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego. 53,00 zł
KNR 13−20 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych 45,00 zł
KNR 13−21 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 35,00 zł
KNR 13−22 Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych 35,00 zł
KNR 13−23 Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 35,00 zł
KNR 13−24 Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 84,00 zł
KNR 13−25 Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 38,00 zł
KNR 13−26 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 15-xx

KNR 15−01 Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę 35,00 zł
KNR 15−02 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę. Tom I 58,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 17-xx

KNR 17−07 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 19-xx

KNR 19−01 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (Tom I-III) 140,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 21-xx

KNR 21−01 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 48,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 2-xx

KNR 2−01 Budowle i roboty ziemne 73,00 zł
KNR 2−01u1 Mechaniczne roboty ziemne w wykopach liniowych o ścianach pionowych zabezpieczonych obudową Typ OW WRONKI 35,00 zł
KNR 2−02 Konstrukcje budowlane 246,00 zł
KNR 2−02s Konstrukcje budowlane 146,00 zł
KNR 2−02u1 Ściany z boazerii i płytek, posadzki z płytek, naciągi kominów. Stropy TERIWA, FILIGRAN 35,00 zł
KNR 2−02u2 Konstrukcje budowlane 195,00 zł
KNR 2−03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych 35,00 zł
KNR 2−04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów 79,00 zł
KNR 2−05 Konstrukcje metalowe 47,00 zł
KNR 2−09 Nawierzchnie tramwajowe 35,00 zł
KNR 2−10 Fundamenty specjalne 38,00 zł
KNR 2−11 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 129,00 zł
KNR 2−13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych 35,00 zł
KNR 2−14 Konstrukcje budowli morskich 47,00 zł
KNR 2−15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania 51,00 zł
KNR 2−15u1 Montaż rurociągów z rur polipropylenowych, kosze ssące o połączeniach gwintów, zawory napowietrzające 35,00 zł
KNR 2−15u2 Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit 35,00 zł
KNR 2−16 Izolacje termiczne 55,00 zł
KNR 2−17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne 36,00 zł
KNR 2−18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 60,00 zł
KNR 2−19 Zewnętrzna sieć gazociągowa 39,00 zł
KNR 2−19u1 Zewnętrzna sieć gazociągowa 35,00 zł
KNR 2−20 Zewnętrzna sieć cieplna 36,00 zł
KNR 2−20u1 Montaż sieci cieplnych z rur preizolowanych 35,00 zł
KNR 2−21 Tereny zieleni 43,00 zł
KNR 2−22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego 38,00 zł
KNR 2−23 Terenowe urządzenia sportowe 35,00 zł
KNR 2−25 Urządzenia placu budowy 37,00 zł
KNR 2−28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi 35,00 zł
KNR 2−31 Nawierzchnie na drogach i ulicach 51,00 zł
KNR 2−31u1 Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej 35,00 zł
KNR 2−33 Konstrukcje mostowe 43,00 zł
KNR 2−33r90 Konstrukcje mostowe 37,00 zł
KNR 2−37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 4-xx

KNR 4−01 Roboty remontowe budowlane 107,00 zł
KNR 4−01u1 Izolacje przeciwwilgociowe wykonane metodą iniekcji krystalicznej 35,00 zł
KNR 4−02 Roboty remontowe instalacyjne 52,00 zł
KNR 4−02u1 Demontaż elementów instalacji wentylacyjnej 35,00 zł
KNR 4−03 Roboty remontowe elektryczne 70,00 zł
KNR 4−03u1 Demontaż puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych 35,00 zł
KNR 4−04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli 35,00 zł
KNR 4−05t1 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Tom I 40,00 zł
KNR 4−05t2 Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych. Tom II 35,00 zł
KNR 4−06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych 45,00 zł
KNR 4−07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 5-xx

KNR 5−01 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych 105,00 zł
KNR 5−01u1 Układanie kabli typu TKM i XTKMX 35,00 zł
KNR 5−02 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe 101,00 zł
KNR 5−03t1 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom I 59,00 zł
KNR 5−03t2 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II 67,00 zł
KNR 5−04 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające 78,00 zł
KNR 5−05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne 75,00 zł
KNR 5−06 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie 62,00 zł
KNR 5−07 Urządzenia teletransmisyjne 35,00 zł
KNR 5−08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 69,00 zł
KNR 5−08u1 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej (domofonu), montaż puszek instalacyjnych 35,00 zł
KNR 5−08u2 Montaż uziemień (ochronnych, roboczych i piorunochronnych). Montaż osprzętu instalacyjnego w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 35,00 zł
KNR 5−09 Sieci trakcyjne miejskie 33,00 zł
KNR 5−10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna 69,00 zł
KNR 5−10u1 Montaż fundamentów pod rozdzielnice, montaż latarń oświetl., przepusty dla linii kablowych, modernizacja linii napowietrznych 35,00 zł
KNR 5−12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia 35,00 zł
KNR 5−12u1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz słupowe stacje transfor.Budowa linii napowietrznych SN w technologii tradycyjnej na słupach żelbet. z przewodami nieizolowanymi 35,00 zł
KNR 5−13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia 35,00 zł
KNR 5−14 Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV 35,00 zł
KNR 5−15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN 35,00 zł
KNR 5−15r84 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN 35,00 zł
KNR 5−16 Wyposażenie elektryczne suwnic 35,00 zł
KNR 5−18 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim 40,00 zł
KNR 5−24 Kolejowa sieć trakcyjna 35,00 zł
KNR 5−26 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym 49,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 7-xx

KNR 7−01 Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych 35,00 zł
KNR 7−02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna 35,00 zł
KNR 7−03 Urządzenia transportowo-podnośne 35,00 zł
KNR 7−04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków 35,00 zł
KNR 7−06 Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych 35,00 zł
KNR 7−07 Montaż pomp i sprężarek 35,00 zł
KNR 7−08 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 35,00 zł
KNR 7−08r98 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 35,00 zł
KNR 7−09 Rurociągi technologiczne i armatura 116,00 zł
KNR 7−10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących 35,00 zł
KNR 7−11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne 155,00 zł
KNR 7−12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne 42,00 zł
KNR 7−13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy 35,00 zł
KNR 7−14 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza 33,00 zł
KNR 7−15 Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych 35,00 zł
KNR 7−16 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 33,00 zł
KNR 7−19 Urządzenia gazownicze 35,00 zł
KNR 7−20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych 35,00 zł
KNR 7−21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych 35,00 zł
KNR 7−22 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego 33,00 zł
KNR 7−23 Montaż urządzeń włókienniczych 35,00 zł
KNR 7−24 Urządzenia i instalacje chłodnicze 63,00 zł
KNR 7−28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń 35,00 zł
KNR 7−29 Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych 35,00 zł
KNR 7−30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich 35,00 zł
KNR 7−33 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych 35,00 zł
KNR 7−34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych 9-xx

KNR 9−01 Ścianki murowane systemu SILKA M 34,00 zł
KNR 9−02 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK 34,00 zł
KNR 9−03 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich 34,00 zł
KNR 9−04 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN 34,00 zł
KNR 9−05 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA 34,00 zł
KNR 9−06 Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62 34,00 zł
KNR 9−07 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - OPTIROC 34,00 zł
KNR 9−08 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine 42,00 zł
KNR 9−08r04 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine 34,00 zł
KNR 9−09 Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF 34,00 zł
KNR 9−10 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY 37,00 zł
KNR 9−10r05 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY 34,00 zł
KNR 9−11 Geosyntetyki w robotach ziemnych 34,00 zł
KNR 9−12 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC 34,00 zł
KNR 9−13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL 34,00 zł
KNR 9−14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS - ICOPAL S.A. 37,00 zł
KNR 9−15 Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL" 34,00 zł
KNR 9−16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT 34,00 zł
KNR 9−17 Roboty murowe w systemie H+H 34,00 zł
KNR 9−18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT 34,00 zł
KNR 9−19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR 37,00 zł
KNR 9−20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 50,00 zł
KNR 9−21 Oczyszczanie, osuszanie i odkazanie obiektów budowlanych po zalaniu woda 37,00 zł
KNR 9−22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie 40,00 zł
KNR 9−23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii Basf 34,00 zł
KNR 9−24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach Basf 45,00 zł
KNR 9−25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell 70,00 zł
KNR 9−26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe 45,00 zł
KNR 9−27 Ocieplenie scian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit 54,00 zł
KNR 9−28 Ocieplenie scian budynków z uzyciem plyt MEGA FRONTROCK 44,00 zł
KNR 9−29 Roboty rozbiórkowe, demontazowe oraz roboty uzupelniajace dla elementów zabudowy z plyt G-K 56,00 zł
KNR 9−30 Latarnie oswietlenia solarnego i hybrydowego 42,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych ATHENASOFT

KNR AT−03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie 35,00 zł
KNR AT−04 Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome 35,00 zł
KNR AT−05 Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal 35,00 zł
KNR AT−06 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych 35,00 zł
KNR AT−07 Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych BISTYP

KNR BC−01 Roboty budowlane w technologii YTONG 62,00 zł
KNR BC−01r02 Roboty budowlane w technologii YTONG 62,00 zł
KNR BC−02 Roboty budowlane w systemie Schomburg 88,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych Emiter

KNR EM−01 Okablowanie strukturalne EmiterNet 42,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych INSTAL

KNR INSTAL Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych KNRDL

KNRDL 1 Badania ultradzwiękowe 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRIN

KNR K−01 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych - System OMBRAN 37,00 zł
KNR K−02 Roboty murowe w technologii SILKA 35,00 zł
KNR K−03 Systemy kominowe Schiedel 46,00 zł
KNR K−03r03 Systemy kominowe Schiedel 41,00 zł
KNR K−04 Roboty budowlane w technologii Kreisel 41,00 zł
KNR K−05 Krycie dachów dachówkami BRAAS 49,00 zł
KNR K−05r02 Krycie dachów dachówkami BRAAS 37,00 zł
KNR K−05r10 Krycie dachów dachówkami BRAAS 37,00 zł
KNR K−06r12 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO (wydanie 2012) 72,00 zł
KNR K−07 Roboty budowlane w technologii Weber Terranova 37,00 zł
KNR K−08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX 38,00 zł
KNR K−09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX 35,00 zł
KNR K−11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych - system MC-Bauchemie 41,00 zł
KNR K−12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetowych konstrukcji mostowych - system MC Bauchemie 37,00 zł
KNR K−13 Posadzki przemysłowe - system MC-Bauchemie 37,00 zł
KNR K−17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg 37,00 zł
KNR K−21 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN 35,00 zł
KNR K−24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel 36,00 zł
KNR K−25 Technologie ocieplania budynków w systemach Sto 37,00 zł
KNR K−28 Roboty murowe w technologii SILKA E 36,00 zł
KNR K−29r09 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE 36,00 zł
KNR K−30r07 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża 37,00 zł
KNR K−31 Roboty budowlane w technologii ATLAS 37,00 zł
KNR K−32 Okładziny z płytek ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego w technologii ATLAS 37,00 zł
KNR K−33 Roboty elewacyjne w technologii ATLAS 37,00 zł
KNR K−35 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers 51,00 zł
KNR K−36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie 69,00 zł
KNR K−37 Cementacja rurociagów, remont kanałów metodą "rękawa" 38,00 zł
KNR K−38 Sieci teleinformatyczne w technologii AMP NETCONNECT 41,00 zł
KNR K−39 Bezspoinowe systemy ociepleń ETICS FAST 41,00 zł
KNR K−40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszace ukladaniu okablowania strukturalnego 41,00 zł
KNR K−41 Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Pagel 45,00 zł
KNR K−42 Podbudowy i nawierzchnie z wyspecjalizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych 73,00 zł
KNR K−43 Nowe technologie. Hydroizolacje części podziemnych obiektów budowlanych w starym i nowym budownictwie 57,00 zł
KNR K−44 Przekrycia stropowe w systemach KONBET 37,00 zł
KNR K−45 System odwodnienia dachu RHEINZINK 49,00 zł
KNR K−46 Roboty budowlane w technologii Kreisel 59,00 zł
KNR K−47 Kanaly, przepusty i inne konstrukcje podatne z blach falistych 73,00 zł
KNR K−48 Elementy odwodnień i kanalizacji deszczowej dróg i placów 59,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych KOPRINET

KNR K−06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO 78,00 zł
KNR K−10 Roboty ociepleniowe w technologii BOLIX HD 59,00 zł
KNR K−18 Ocieplenia stropów w systemach BOLIX 35,00 zł
KNR K−29 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE 48,00 zł
KNR K−29r13 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE 48,00 zł
KNR K−30 Roboty budowlane w systemie Porotherm 37,00 zł
KNR K−49 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX 48,00 zł
KNR K−50 Roboty murowe w technologii Silka Tempo 36,00 zł
KNR K−51 Roboty budowlane w technologii Izolex 69,00 zł
KNR K−58 Roboty budowlane przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX 58,00 zł
KNR−K 2−15 Montaz rurociagów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metoda zaciskowa - uzupelnienie do KNR 2-15 40,00 zł
KNR−K 2−31 Elementy oznakowania i bezpieczenstwa ruchu - uzupełnienie do KNR 2-31 55,00 zł
KNR−K 7−04 Urządzenia oczyszczalni ścieków 73,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych PROMOCJA

KNR SEK−02−01 Roboty murowe 35,00 zł
KNR SEK−05−08T System automatyki obiektowej TECOAMT "inteligentny budynek" 58,00 zł
KNR SEK−06−01 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. Roboty z zakresu ochrony środowiska 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Nakładów Rzeczowych WACETOB

KNR−W 2−01 Budowle i roboty ziemne 64,00 zł
KNR−W 2−02 Konstrukcje budowlane 185,00 zł
KNR−W 2−02r97 Konstrukcje budowlane 185,00 zł
KNR−W 2−05 Konstrukcje metalowe 46,00 zł
KNR−W 2−15 Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania 59,00 zł
KNR−W 2−16 Izolacje termiczne 36,00 zł
KNR−W 2−16r92 Izolacje termiczne 55,00 zł
KNR−W 2−17 Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne 36,00 zł
KNR−W 2−18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne 70,00 zł
KNR−W 2−19 Zewnętrzna sieć gazociągowa 35,00 zł
KNR−W 2−20 Zewnętrzna sieć cieplna 35,00 zł
KNR−W 2−25 Urządzenia placu budowy 38,00 zł
KNR−W 2−37 Budowa i remont nawierzchni torowych, tor o prześwicie normalnym 1435mm 58,00 zł
KNR−W 4−01 Roboty remontowe budowlane 110,00 zł
KNR−W 4−01r97 Roboty remontowe budowlane 107,00 zł
KNR−W 4−02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych 60,00 zł
KNR−W 4−03 Roboty remontowe elektryczne 68,00 zł
KNR−W 5−05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne 73,00 zł
KNR−W 5−07 Urządzenia teletransmisyjne 35,00 zł
KNR−W 5−08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji 59,00 zł
KNR−W 5−10 Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna 55,00 zł
KNR−W 7−02 Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna 35,00 zł
KNR−W 7−04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków 35,00 zł
KNR−W 7−07 Montaż pomp i sprężarek 35,00 zł
KNR−W 7−09 Rurociągi technologiczne i armatura 111,00 zł
KNR−W 7−10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących 35,00 zł
KNR−W 7−11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne 81,00 zł
KNR−W 7−12 Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne 35,00 zł
KNR−W 7−13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy 35,00 zł
KNR−W 7−20 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych 35,00 zł
KNR−W 7−21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych

KNCK 1 Nawierzchnie drogowe 46,00 zł
KNCK 7 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Kosztorysowych

KNK 2−06 Nawierzchnie ulic i placów 35,00 zł
KNK 2−11 Melioracje 35,00 zł
KNK 7−28 Drobne roboty budowlane wystepujące przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń przemysłowych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych

KNKRB 1 Roboty ziemne 45,00 zł
KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 36,00 zł
KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane 35,00 zł
KNKRB 4t1 Instalacje sanitarne. Tom I 35,00 zł
KNKRB 4t2 Instalacje sanitarne. Tom II 35,00 zł
KNKRB 5 Instalacje elektryczne 35,00 zł
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Pracy

KNP 1 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne 161,00 zł
KNP 2 Roboty ogólnobudowlane i ślusarsko-kowalskie (dz.66) 154,00 zł
KNP 4 Roboty ogólnobudowlane remontowe 69,00 zł
KNP 5 Roboty montażowe instalacji 63,00 zł
KNP 7−01 Roboty ślusarsko-kowalskie. Różne elementy konstrukcyjne 69,00 zł
KNP 7−02 Roboty ślusarsko-kowalskie. Przygotowanie elementów metalowych 173,00 zł
KNP 7−03 Roboty ślusarsko-kowalskie. Wyroby produkcji pomocniczej 78,00 zł
KNP 7−04 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej 73,00 zł
KNP 7−05 Roboty ślusarsko-kowalskie na obiektach zabytkowych. 99,00 zł
KNP 8 Roboty montażowe różne 210,00 zł
KNP 16 Roboty torowe 121,00 zł
KNP 18−01 Montaż instalacji elektrycznych 139,00 zł
KNP 18−03 Montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych 38,00 zł
KNP 18−04 Montaż kabli elektroenergetycznych silnoprądowych 57,00 zł
KNP 18−08 Demontaż i wymiana instalacji elektrycz.oraz uziemień i ochrony odgromowej 90,00 zł
KNP 18−09 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych 35,00 zł
KNP 18−13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych 35,00 zł
KNP 18−22 Montaż oświetlenia zewnętrznego 35,00 zł
KNP 18−23 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zew. 36,00 zł
KNP 18−34 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa napowietrznych linii elektroenerget. NN na konstrukcjach wsporczych żelbetowych oraz przyłączy, przerzutów i linii instalac. z przewodów typu YADYn 35,00 zł
KNP 18−36 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż wnętrzowych urządzeń rozdzielczych 38,00 zł
KNP 18−38 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Budowa słupowych stacji transformatorowo-rozdzielczych i słupów z odłącznikami na konstr.wsporcz. 35,00 zł
KNP 18−41 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych 35,00 zł
KNP 18−44 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych 35,00 zł
KNP 18−46 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Wykonanie prób pomontażowych i prac kontrolno-pomiarowych instalacji, urządzeń elektrycznych i piorunochronowych 35,00 zł
KNP 18−90 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty różne w budownictwie elektroenergetycznym 35,00 zł
KNP 19 Roboty specjalistyczne pieców przemysłowych, kotłów, kominów i silosów 37,00 zł
KNP 21 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. Roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej 84,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Norm Zakładowych

KNZ 15 Nowe Technologie w Budownictwie.Izolacje 70,00 zł
KNZ ALPI Przemyslowe techniki alpinistyczne 65,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Pracochłonności Remontów Urządzeń Elektrycznych

KPRUE 1 Urządzenia elektryczne KP/E O-1 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Pracochłonności Robót Remontowych

KPRR 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 35,00 zł
KPRR 2 Kotły parowe o wydajności 380 I 430 T/H 35,00 zł
KPRR 3 Kotły parowe o wydajności 100-250 T/H 42,00 zł
KPRR 4 Kotły parowe o wydajności 51-130t/h 38,00 zł
KPRR 5 Kotły parowe o wydajności 50 T/H 49,00 zł
KPRR 6 Kotły wodne o wydajności do 120Gcal 35,00 zł
KPRR 7 Armatura i rurociągi 75,00 zł
KPRR 9 Turbiny 13UK 125-6 35,00 zł
KPRR 10 Katalog pracochłonności robót remontowych turbin WPT-25-3, WT-25-4 i TC-30, TP-20,TK-50 39,00 zł
KPRR 11 Turbiny parowe o mocy poniżej 50MW 37,00 zł
KPRR 12 Łopatkowanie wirników turbin parowych 35,00 zł
KPRR 14 Urządzenia ciepłownicze i zbiorniki wodne 35,00 zł
KPRR 15 Roboty murarskie, izolacyjne, ciesielskie i czyszczenia 35,00 zł
KPRR 18 Kotły wodne typu PTWM o wydajności 100 i 180Gcal/h 35,00 zł
KPRR 20 Turbiny parowe typu 13UP-55-O,13UP-65-O,13P-55-O 35,00 zł
KPRR 23 Pompy wodne różnych typów i sprzęgła hydrokinetyczne 41,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych

KSNR 1 Roboty ziemne 35,00 zł
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 35,00 zł
KSNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 81,00 zł
KSNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi 35,00 zł
KSNR 2u1 Konstrukcje budowlane wykonywane w nowych technologiach Cz.I 35,00 zł
KSNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane 35,00 zł
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 60,00 zł
KSNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 35,00 zł
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 40,00 zł
KSNR 7 Konstrukcje metalowe 35,00 zł
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych 47,00 zł
KSNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Wacetob

KNNR−W 1 Roboty ziemne 60,00 zł
KNNR−W 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 65,00 zł
KNNR−W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane 66,00 zł
KNNR−W 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 271,00 zł
KNNR−W 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 109,00 zł
KNNR−W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 67,00 zł
KNNR−W 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 140,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Załącznik nr 1

KNNR 1 Roboty ziemne 60,00 zł
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego 65,00 zł
KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane 52,00 zł
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne 271,00 zł
KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne 109,00 zł
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach 64,00 zł
KNNR 7 Konstrukcje metalowe 52,00 zł
KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych 78,00 zł
KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych 52,00 zł
KNNR 10 Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne 142,00 zł
KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi 52,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane

NNRNKB 1 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury, okładziny zewnętrzne, stolarka, mieszanki betonowe i zaprawy 34,00 zł
NNRNKB 2 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetowe monolityczne, drewniane dachowe, tynki 34,00 zł
NNRNKB 3 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne, malowanie, roboty kamieniarskie, chodniki, wjazdy, place 34,00 zł
NNRNKB 4 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki, stolarka, podłogi i posadzki, roboty kamieniarskie 34,00 zł
NNRNKB 5 Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, pokrycia dachowe, tynki i okładziny zewnętrzne, docieplanie ścian zewnętrznych, sufity podwieszane, rusztowania 34,00 zł
NNRNKB 6 Konstrukcje drewniane dachowe, pokrycia dachowe, stolarka, podłogi i posadzki, rusztowania, okładziny i posadzki z płytek gres 34,00 zł
NNRNKB 7 Konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, pokrycia dachowe, tynki, sztablatury i okładziny, podłogi i posadzki, docieplenia 34,00 zł
NNRNKB 8 Konstrukcje murowe, pokrycia dachowe, podłogi i posadzki, rusztowania 34,00 zł
NNRNKB 9 Tynki i okładziny zewnętrzne 34,00 zł
NNRNKB 10 Konstrukcje murowe, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 34,00 zł
NNRNKB 11 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 34,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich

TZKNBK I Roboty transportu wewnętrznego 35,00 zł
TZKNBK II Roboty ziemne 35,00 zł
TZKNBK III Roboty betonowe 35,00 zł
TZKNBK IV Roboty murowe 36,00 zł
TZKNBK V Roboty ciesielskie 35,00 zł
TZKNBK VI Roboty pokrywcze 35,00 zł
TZKNBK VII Roboty izolacyjne 35,00 zł
TZKNBK VIIIcz1 Roboty tynkarskie zewnętrzne 35,00 zł
TZKNBK VIIIcz2 Roboty tynkarskie wewnętrzne 35,00 zł
TZKNBK IX Roboty sztukatorskie 133,00 zł
TZKNBK X Roboty stiukowe 35,00 zł
TZKNBK XI Roboty posadzkarskie 35,00 zł
TZKNBK XII Roboty stolarskie 35,00 zł
TZKNBK XIII Roboty zduńskie 35,00 zł
TZKNBK XIV Roboty szklarskie 35,00 zł
TZKNBK XV Roboty malarskie 35,00 zł
TZKNBK XVIcz1 Roboty kamieniarskie. Obróbka. 73,00 zł
TZKNBK XVIcz2 Roboty kamieniarskie. Montaż. 35,00 zł
TZKNBK XVII Roboty instalacji elektrycznych 50,00 zł
TZKNBK XVIII Roboty instalacji sanitarnych 63,00 zł
TZKNBK XX Roboty stolarki artystycznej 154,00 zł
TZKNBK XXI Roboty metaloplastyki kolorowej 95,00 zł
TZKNBK XXII Roboty metaloplastyki żelaznej 35,00 zł
TZKNBK XXIII Roboty blacharki artystycznej 35,00 zł
TZKNBK XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze 96,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Czasowych

TZKNC N−K−I Malarstwo scienne 66,00 zł
TZKNC N−K−III Drewno polichromowane i niepolichromowane 71,00 zł
TZKNC N−K−V Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie 49,00 zł
TZKNC N−K−VI Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzezbach kamiennych, plaskorzezbach, detalach architektonicznych 49,00 zł
TZKNC N−K−XVII Konserwacja metalu 57,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zakładowe Katalogi Mierników Czasochłonności

ZKMC 1 Uruchomienie i rozruch aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zakładowe Katalogi Norm Rzeczowych

ZKNR 2 Roboty kablowe i stacyjne 35,00 zł
ZKNR 039 Linie optotelekomunikacyjne 36,00 zł
ZKNR 040 Telekomunikacyjne sieci miejscowe 54,00 zł
ZKNR C−1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit 56,00 zł
ZKNR C−2.1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materialach marek: Ceresit i Thomsit, Pattex, Metylan 82,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zbiór Norm Kosztorysowych

ZNK 23−01 Zbiór Norm Kosztorysowych na konstrukcje metalowe 35,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Zestaw Nakładów Rzeczowych

ZNR 1 Zestaw Nakładów Rzeczowych na transport zewnętrzny materiałów budowlanych 63,00 zł
* Ogłoszenie i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
** Wszystkie ceny netto

Katalog oznaczony * nie wchodzi w skład standardu Rodos Gold.