Eurocenbud w wydaniach częściowych

Jak już informowaliśmy Państwa w marcu, Eurocenbud zaczynamy wydawać w nowej, kwartalnej formie. Ale to nie koniec nowości. Najpopularniejsze działy Eurocenbudu, począwszy od wydania 1/2013, będzie można nabyć we fragmentach. Każdy fragment, to jeden pełny rozdział informatora cenowego, który zawierać będzie od kilkudziesięciu do nawet 1.000 pozycji cenowych, dostępnych z poziomu programu Rodos 2010.
Lista fragmentów, które rozprowadzane są w ramach nowego modelu dystrubucji:

Eurocenbud 1/2013 - Ceny Robót Sanitarnych

 

 • CRS 1 / Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - budowa kanałów
 • CRS 2 / Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przyłącza
 • CRS 3 / Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - budowa kanałów 
 • CRS 4 / Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - przykanaliki 
 • CRS 5 / Kanalizacja sanitarna tłoczna 
 • CRS 6 / Terenowe pompownie ścieków 
 • CRS 7 / Zbiorniki do ścieków
 • CRS 8 / Urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe
 • CRS 9 / Zbiorniki ziemne dla wód deszczowych
 • CRS 10 / Sieci wodociągowe
 • CRS 11 / Sieci wodociągowe - przyłącza
 • CRS 12 / Gazociągi
 • CRS 13 / Gazociągi - przyłącza
 • CRS 14 / Ciepłociągi
 • CRS 15 / Ciepłociągi - przyłącza 

 

Eurocenbud 1/2013 - Ceny Robót Drogowych

 

 • CRD 1 / Nawierzchnie drogowe
 • CRD 2 / Elementy dród i parkingów 
 • CRD 3 / Oznakowanie pionowe
 • CRD 4 / Oznakowanie poziome
 • CRD 5 / Urządzenia zabezpieczające
 • CRD 6 / Sygnalizacja świetlna
 • CRD 7 / Oświetlenie drogowe
 • CRD 8 / Nawierzchnie chodników
 • CRD 9 / Zieleń drogowa 

 

Pełny cennik fragmentów oraz pełnych wydań Eurocenbudu dostępny jest na tej stronie.