Aktualności

Eurocenbud

02.12.2016

Eurocenbud - IV kwartał już w sprzedaży!

   

KNR SEK-02-03

01.12.2016

Od dzisiaj w sprzedaży:  KNR SEK-02-03 Tarasy i balkony - hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe

 
   

Nowość: Moduł Eksport selektywny

16.11.2016
Eksport selektywny to narzędzie, które pozwala z jednego kosztorysu bazowego tworzyć nowe kosztorysy, zawierające pozycje spełniające określone kryteria.   
   

NOWOŚĆ!!! - Nowa funkcja w programie

10.11.2016
Możliwość sporządzenia wskaźnikowej lub szczegółowej wyceny konserwacji i napraw z kosztorysu

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych pojawiło się pojęcie rachunku kosztów cyklu życia, który można wykorzystać jako kryterium oceny ofert.
Nowe funkcje w Rodosie mają na celu ułatwić wycenę kosztów utrzymania wchodzące w skład rachunku kosztów cyklu życia obiektu.

Funkcja dostępna w najnowszej wersji Rodos 7 - 7.0.11.9
   

Ćwiczenia z kosztorysowania

11.10.2016
Najnowsze wydanie skryptu do nauki kosztorysowania "Ćwiczenia z kosztorysowania" już w sprzedaży.