Aktualności

Nowość: Moduł Eksport selektywny

16.11.2016
Eksport selektywny to narzędzie, które pozwala z jednego kosztorysu bazowego tworzyć nowe kosztorysy, zawierające pozycje spełniające określone kryteria.   
   

NOWOŚĆ!!! - Nowa funkcja w programie

10.11.2016
Możliwość sporządzenia wskaźnikowej lub szczegółowej wyceny konserwacji i napraw z kosztorysu

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych pojawiło się pojęcie rachunku kosztów cyklu życia, który można wykorzystać jako kryterium oceny ofert.
Nowe funkcje w Rodosie mają na celu ułatwić wycenę kosztów utrzymania wchodzące w skład rachunku kosztów cyklu życia obiektu.

Funkcja dostępna w najnowszej wersji Rodos 7 - 7.0.11.9
   

Ćwiczenia z kosztorysowania

11.10.2016
Najnowsze wydanie skryptu do nauki kosztorysowania "Ćwiczenia z kosztorysowania" już w sprzedaży.   
   

Zapraszamy na szkolenia

21.09.2016
- 03-05.10.2016 - Podstawy kosztorysowania w programie Rodos 7 - Kraków
- 03-04.11.2016 - Kosztorysowanie dla zaawansowanych - Koszalin
- 16-18.11.2016 - Podstawy kosztorysowania w Programie Rodos 7 - Koszalin
   

Polecamy najnowsze katalogi

27.01.2016
  • KNR SEK 05-08T System automatyki obiektowej TECOAMT "inteligentny budynek"
  • KNR K-51 Roboty budowlane w technologii Izolex
  • KNR-K 2-15 Montaż rurociągów w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych metodą zaciskową - uzupełnienie do KNR 2-15